Disclaimer

Het is maar dat je het weet

Inhoud

De door Speurbos.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Speurbos.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Speurbos.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Speurbos.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Speurbos.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Speurbos.nl.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Speurbos.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Beeldrecht en auteursrecht

Speurbos.nl heeft de grootste zorg besteed aan auteursrechten voor de gebruikte foto’s en ander beeldmateriaal van de site. Foto’s en teksten mogen onder geen beding gebruikt worden voor commerciële doeleinde zonder expliciete toestemming van Speurbos.nl.